ASK-STOELENDANS-voor-klein

Advertenties

ASK-STOELENDANS-achter

M18-BEWERKT

Wij nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de lancering van TRIAS ARTISTICA een samenwerkingsverband tussen de drie galeries in de Noordkop Boot & Steyn / Galerie 28 / Wegert & Sadocco op zaterdag 24 maart in Galerie 28, Nes 28 Schagen. Wegens dit bijzondere moment bent u van harte welkom een glas te komen drinken om 16.00 uur

In dit weekend opent Galerie 28 de expositie SCHAGEN IN BEELD, een verzameling van schilderijen van Schagen door diverse nieuwe en bekende kunstenaars.Open van 11.00 tot 17.00 uur.

EEN BIJZONDERE ONTMOETING TUSSEN KUNST EN KIJKERS
Dit jaar organiseren wij een driedaagse happening met als thema
HOREN, ZIEN & ZWIJGEN

De drie organisaties, WBS (in het Slot), Galerie28 (Nes 28) en ASK (bij Gorter Luiken, Harmenkaag) nodigen professioneel werkende-kunstenaars binnen onze regio uit deel te nemen aan deze happening. De locatie stelt ruimten beschikbaar en krijgt zijn eigen onderdeel van het thema. Naast het tentoonstellen van de kunstwerken denken wij ook aan bijv. een dichter, installaties etc. Het is nu reeds een bijzondere ontmoeting tussen organisaties, locaties en deelnemers. Per locatie worden ca. 12 kunstenaars gevraagd elk 2 werken te exposeren welke voldoen aan het thema…. horen, zien OF zwijgen. De kunstenaar krijgt de vrije hand hoe om te gaan in zijn/haar werk met het opgegeven thema.

DATUM : 16, 17 én 18 DECEMBER 2011 (11.00-17.00 uur)

Op elke lokatie zal op een of meerdere middagen een bijzondere toevoeging zijn, in het Slot (HOREN) kan dat bijvoorbeeld een dichter zijn op zaterdag en op zondagmiddag is er een concert. Bij Galerie 28 (ZIEN) is er o.a. een doorlopende voorstelling met/van ogen en bij Gorter (ZWIJGEN) denken we aan karakteristieke zwijgers die daar zo’n 2 uur willen “zwijgen”.

Namens alle organiserende teams
WBS – G28 – ASK
Irene van der Veur

Zoals inmiddels een traditie gaan we ook dit jaar weer iets moois organiseren vanuit de stichting KIS. (Kunst In Schagen) KIS organiseert jaarlijks een grote kunstmanifestatie onder de naam van Ateliers Schagen in Schagen en omstreken en steeds betrekken wij daar op enigerlei wijze de stad bij, soms in de vorm van mooie, bijzondere locaties, de ateliers van de kunstenaars en in dit geval bedrijven aan de Witte Paal.
Waarom:
Naast het feit dat we als doel hebben de kunst en daarmee de professioneel werkende kunstenaar in Schagen te promoten vinden we het van belang dat ook anderen erbij betrokken worden. Daarom ons idee om dit keer bedrijven aan de Witte Paal hierin te betrekken. De reeds georganiseerde activiteiten in 2008 Atelierroute en 2009 Kunsttroupe trokken veel bezoekers.
Wanneer:
Vrijdag en zaterdag 14 en 15mei van 12.00-17.00 uur bij de bedrijven aan de Witte paal en zondag 16 mei in een nader te benoemen locatie.